CORGI Virtual Seminar: Nov 2, 2023

Date: November 2, 2023 2:00 pm (ET)

Speaker(s)

  • Derek Pratt
    University of Ottawa
  • Zainab Bello
    Dalhousie University
CORGI Organic division